รีวิวบ้านหลังแรก ธอส
รีวิวบ้านหลังแรก ธอส

รีวิวบ้านหลังแรก ธอส

รีวิวบ้านหลังแรก ธอส ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) เดินหน้าตามหน้าที่ “ทำให้คนประเทศไทยมีบ้าน” ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่ภาครัฐ มีที่พักที่อาศัยเป็นของตัวเองง่ายมากยิ่งขึ้น ผ่าน 3 แผนการสินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยต่ำ มี “แผนการสินเชื่อที่พักอาศัยเพื่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ” อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 2.65% ต่อปี “โครงงานสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง” อัตราค่าดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อปี แล้วก็ “แผนการสินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก 2564” อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 3% ต่อปี แล้วก็ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี พิเศษ!! ฟรี ค่าธรรมเนียมสูงสุด 3 ชนิด

นายฉัตรชัย ศรีไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บ้านจัดสรร  (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) กล่าวมาว่า เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้กรุ๊ปผู้มีรายได้น้อยรวมทั้งพนักงานภาครัฐ สามารถมีที่พักที่อาศัยเป็นของตัวเองได้ง่ายมากยิ่งขึ้น กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามหน้าที่ “ทำให้คนประเทศไทยมีบ้าน” และก็ ภายใต้แนวความคิด “Be Simple, Make it Simple” มีบ้านได้ไม่ยากกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต
ก็เลยได้จัดเตรียมกรอบวงเงิน 70,000 ล้านบาท ทำ 3 สินค้าสินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยต่ำในกรุ๊ปผู้มีรายได้น้อย (Social Solution) ซึ่งครอบคลุมทุกเป้าหมายการกู้ยืมหลัก เป็นต้นว่า เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซม รวมทั้งไถ่คืนจำนำจากสถาบันการเงินอื่น ผ่อนส่งได้นานสูงสุดถึง 40 ปี โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1.“โครงงานสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ” กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากร/ข้าราชการของเมืองที่ชื่อเรียกอันอื่น และก็ลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิกู้หนี้ยืมสินตามข้อตกลงโครงงานผลประโยชน์เงินกู้ยืมเพื่อที่พักอาศัยชนิดขาดเงินฝาก ที่หน่วยงานสังกัดเดิมได้เซ็นชื่อร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 พอๆกับ 2.65% ต่อปี ปีที่ 2 พอๆกับ 3% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-2.65% ต่อปี(ตอนนี้อัตราค่าดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.150% ต่อปี) อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก พอๆกับ 3.05% ต่อปี home

และก็ปีที่ 4-5 พอๆกับ MRR-2% ต่อปี และก็ปีที่ 6 จนกระทั่งครบอายุข้อตกลง คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนหนี้เริ่มเพียงแต่ 3,400 บาท ต่อเดือน พิเศษ!!! ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ รวมทั้งค่าลงบัญชีสิทธิรวมทั้งนิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซม ไถ่คืนจำนำที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น ใช้หนี้ใช้สินเกี่ยวกับ ที่พักที่อาศัย รวมทั้งซื้อเครื่องมือแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับที่พักที่อาศัย ยื่นคำขอกู้แล้วก็ทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564

2.“แผนการสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง” กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1-2 พอๆกับ 2.75% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-3.40% ต่อปี อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก พอๆกับ 2.75% ต่อปีเพียงแค่นั้น ปีที่ 4-5 พอๆกับ MRR-2% Phuket Villas

แล้วก็ปีที่ 6 จนกระทั่งครบอายุข้อตกลง กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี แล้วก็กรณีลูกค้าผลประโยชน์ อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนส่งเริ่มเพียงแต่ 3,500 บาท ต่อเดือน พิเศษ!!! ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประมาณราคาหลักประกัน แล้วก็ค่าลงทะเบียนสิทธิรวมทั้งนิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อมบำรุง แล้วก็ไถ่คืนจำนำจากสถาบันการเงินอื่น ยื่นคำขอกู้รวมทั้งทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564

3.“แผนการบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก” กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 พอๆกับ 3% ต่อปี ปีที่ 2 พอๆกับ 4% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-1.15% ต่อปี และก็ปีที่ 4 จนกระทั่งครบอายุข้อตกลง กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป

คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และก็กรณีลูกค้าผลประโยชน์คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนส่งเริ่มเพียงแค่ 3,800 บาท ต่อเดือน ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซม แล้วก็ซื้อเครื่องใช้ไม้สอยและก็เครื่องอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่อาศัยพร้อมด้วยการยืมตามเป้าประสงค์หลัก ยื่นคำขอกู้แล้วก็ทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2564

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือห้องพัก
2. เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
3. เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก บ้าน
4. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึก หรือ ห้องพักจากสถาบันการเงินอื่น
5. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินไม่จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมก่อสร้างตึก
6. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึกจากสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งก่อสร้างตึก หรือ เพิ่มเติม หรือขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก
หมายเหตุ

เอกสารด้านการเงิน

พนักงานประจำ

ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
สลิปค่าจ้างรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
ภาพถ่ายธุรกิจการค้า
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย / คำสัญญามัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะรวมทั้งใบรับรองยอดหลงเหลืออยู่ (กรณีซื้อ)
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน อย่างเช่น สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับที่ทำการที่ดิน (ทด.13 หรือ อำเภอช.23)
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม/หนังสือแสดงเจ้าของห้องเช่า (อช.2) ทุกหน้า
เอกสารสิทธิ์ก่อสร้าง / เพิ่มเติม
แบบแปลน
ใบคาดการณ์ก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
อื่นๆ(ถ้าเกิดมี)
หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่ม เพื่อใช้ประกอบใคร่ครวญการให้สินเชื่อของแบงค์ **

อ่านเพิ่มเติม แนะนำซื้อบ้านหลังแรก

By admin